Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Lượt xem:

1. Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 2. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 3. Phiếu đăng ký dự tuyển     [...]
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

Lượt xem:

Ngày 05/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 179/TB-SGDĐT về việc thông báo kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 đối với giáo viên tại các đơn vị trực thuộc Sở. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Lượt xem:

Thực hiện quy định hiện hành của Nhà nước về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động và bổ nhiệm; kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ quản lý; Để kiện toàn bộ máy quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD&ĐT; Ngày 17/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã Công bố và trao quyết định [...]
THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NĂM HỌC 2019-2020. NỘI DUNG CHI TIẾT TRONG TỆP ĐÍNH KÈM./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 08/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Thông báo số 82/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

NGÀY 01/6/2020 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM ĐÃ BAN HÀNH THÔNG BÁO SỐ 80/TB-SGDĐT VỀ VIỆC THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020./. (GỬI KÈM MẪU SOẠN GIÁO ÁN) NỘI DUNG CHI TIẾT TRONG TỆP ĐÍNH KÈM./.     [...]
Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 29/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo Số 75/TB-SGDĐT về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.     [...]
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019-2020

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 21/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 74/SGDĐT-TCCB về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019-2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM

Lượt xem:

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum luôn coi việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trong tâm nhằm xây dựng tổ chức bộ máy toàn ngành phù hợp với yêu cầu đổi [...]
Sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập  theo Nghị quyết số 19-NQ/TW

Sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW

Lượt xem:

Sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Huỳnh Thời- Trưởng phòng TCCB- Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Đồng chí Đoàn Thành Nhân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đồng chí Đoàn Thành Nhân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Ngày 31/01, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính và Sở Giáo dục – Đào tạo. Dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng [...]
Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Triển khai lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý cấp Trung học năm học 2018-2019

Triển khai lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý cấp Trung học năm học 2018-2019

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.     [...]
Triển khai thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Triển khai thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Thông báo hợp đồng giáo viên năm học 2018-2019

Thông báo hợp đồng giáo viên năm học 2018-2019

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Tin bổ nhiệm cán bộ quản lý

Tin bổ nhiệm cán bộ quản lý

Lượt xem:

Ngày 19/3/2018, Giám đốc Sở GDĐT Kon Tum trao quyết định bổ nhiệm đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh, chuyên viên phòng Giáo dục trung học giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở thay mặt ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh chúc mừng bà Trần Thị Mỹ Hạnh và mong muốn [...]
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non Trường Mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum, năm học 2017-2018

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non Trường Mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum, năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 05/9/2017, Sở GDĐT Kon Tum ban hành Thông báo 121/TB-SGDĐT Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non Trường Mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum, năm học 2017-2018. Chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Nghị định 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:

Ngày 27/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức giáo viên mầm non

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức giáo viên mầm non

Lượt xem:

Ngày 14/8/2017,Hội đồng tuyển dụng viên chức GVMN Trường Mầm non Thực hành sư phạm Kon Tum đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTD Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức giáo viên mầm non Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018. Chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Tin bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Tin bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Lượt xem:

Chiều ngày 09/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm đối với 04 đồng chí: 1. Bổ nhiệm ông Lê Thanh Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo từ [...]
Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức giáo viên mầm non

Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức giáo viên mầm non

Lượt xem:

Ngày 31/7/2017 Hội đồng tuyển dụng viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD thay thời gian phổ biến quy chế phỏng vấn – bôc thăm thứ tự phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum năm học 2017 – 2018. Chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian và địa điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian và địa điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức

Lượt xem:

Ngày 22/7/2017 Hội đồng tuyển dụng viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum năm học 2017 – 2018. Trong đó lưu ý về thời gian và địa điểm phỏng vấn như sau: [...]
Trang 1 / 212 »