Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.