Thông báo kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 08/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Thông báo số 82/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả kiểm tra vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.