Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận trường chuẩn quốc gia

TT Loại trường Tên trường Huyện/TP Mức đạt chuẩn Năm công nhận/ công nhận lại Ghi chú
1 THPT PTDTNT huyện Đăk Glei Đăk Glei Mức 1 2024
2 THPT THPT Trần Quốc Tuấn Đăk Hà Mức 1 2014/2023
3 THPT PTDTNT Đăk Hà Đăk Hà Mức 1 2020
4 THPT THPT Nguyễn Văn Cừ Đăk Tô Mức 1 2010/2022
5 THPT PTDTNT Đăk Tô Đăk Tô Mức 1 2014 Quá hạn
6 THPT THPT  Nguyễn Trãi Ngọc Hồi Mức 1 2010 Quá hạn
7 THPT THPT Kon Tum TP. Kon Tum Mức 2 2020
8 THPT THPT chuyên Nguyễn Tất Thành TP. Kon Tum Mức 1/M2 2010/2024
9 THPT THPT Duy Tân TP. Kon Tum Mức 1 2015 Quá hạn
10 THPT THPT Lê Lợi TP. Kon Tum Mức 1 2014 Quá hạn
11 THPT PTDTNT tỉnh Kon Tum TP. Kon Tum Mức 1/M2 2010/2024
12 THPT THPT Trường Chinh TP. Kon Tum Mức 1 2020
13 THPT THPT Ngô Mây TP. Kon Tum Mức 1 2020
14 THCS PTDT BT Trung học cơ sở xã Đăk Choong Đăk Glei Mức 1 2020
15 THCS Trung học cơ sở thị trấn Đăk Glei Đăk Glei Mức 1 2010 Quá hạn
16 THCS Trung học cơ sở xã Đăk Kroong Đăk Glei Mức 1 2020
17 THCS Trung học cơ sở xã Đăk Môn Đăk Glei Mức 1 2015 Quá hạn
18 THCS Trung học cơ sở xã Đăk Pék Đăk Glei Mức 1 2024
19 THCS Trung học cơ sở Đăk Hring Đăk Hà Mức 1 2012/2021
20 THCS Tiểu học-Trung học cơ sở Hà Mòn Đăk Hà Mức 1 2021
21 THCS Tiểu học-Trung học cơ sở Ngọc Wang Đăk Hà Mức 1 2022
22 THCS Tiểu học-Trung học cơ sở Đăk Ui Đăk Hà Mức 1 2022
23 THCS Tiểu học-Trung học cơ sở Đăk Ngọc Đăk Hà Mức 1 2022
24 THCS THCS Đăk Pxi Đăk Hà Mức 1 2024
25 THCS THCS Đăk Mar Đăk Hà Mức 1 2024
26 THCS Trung học cơ sở  Nguyễn Du Đăk Tô Mức 1/Mức 2 2020/2023
27 THCS Trung học cơ sở  Lương Thế Vinh Đăk Tô Mức 1/ Mức 2 2020/2022
28 THCS Trung học cơ sở  24 Tháng 4 Đăk Tô Mức 1 2016 Quá hạn
29 THCS Trung học cơ sở  Nguyễn Trãi Đăk Tô Mức 1 2020/2023
30 THCS Trung học cơ sở  Ngọc Tụ Đăk Tô Mức 1 2020
31 THCS PTDTBT Trung học cơ sở  Đăk Rơ Nga Đăk Tô Mức 1 2020
32 THCS Trung học cơ sở Đăk Trăm Đăk Tô Mức 1 2018 Quá hạn
33 THCS TH-THCS Nguyễn Du Ia H’Drai Mức 1 2020
34 THCS PTDTBT Trung học cơ sở Xã Hiếu Kon Plông Mức 1 2021
35 THCS PTDTBT THCS Thị Trấn Măng Đen Kon Plông Mức 1 2020
36 THCS PTDTBT Trung học cơ sở Măng cành Kon Plông Mức 1 2020
37 THCS PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 Kon Plông Mức 1 2024
38 THCS PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 Kon Plông Mức 1 2024
39 THCS PTDTBT THCS Ngọc Tem Kon Plông Mức 1 2024
40 THCS Trung học cơ sở Đăk Rve Kon Rẫy Mức 1 2020
41 THCS Trung học cơ sở Đăk Ruồng Kon Rẫy Mức 1 2016/2024
42 THCS Trung học cơ sở Bờ Y Ngọc Hồi Mức 1 2016 Quá hạn
43 THCS PTDTBT THCS Ngô Quyền Ngọc Hồi Mức 1 2021
44 THCS THCS Bờ Y Ngọc Hồi Mức 1 2022
45 THCS TH&THCS Đăk Nông Ngọc Hồi Mức 1 2022
46 THCS TH&THCS Lý Tự Trọng Ngọc Hồi Mức 1 2022
47 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở Xã Sa Sơn Sa Thầy Mức 1 2020
48 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở  Sa Nghĩa Sa Thầy Mức 1 2020
49 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở  Sa Nhơn Sa Thầy Mức 1 2020
50 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở  Chu Văn An Sa Thầy Mức 1 2020
51 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở  xã Ya Xiêr Sa Thầy Mức 1 2020
52 THCS Trung học cơ sở  Nguyễn Tất Thành Sa Thầy Mức 1 2020
53 THCS PTDTBT THCS Hai Bà Trưng Sa Thầy Mức 1 2021
54 THCS Trung học cơ sở  Phan Đình Phùng Sa Thầy Mức 1 2024
55 THCS TH-THCS xã Ya Ly Sa Thầy Mức 1 2024
56 THCS TH-THCS Lê Quý Đôn Sa Thầy Mức 2 2024
57 THCS Trung học cơ sở Nguyễn Huệ TP. Kon Tum Mức 1 2014/2022
58 THCS Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc TP. Kon Tum Mức 1 2013/2022
59 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Cấm TP. Kon Tum Mức 1 2020
60 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Bình TP. Kon Tum Mức 1 2020
61 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở Vinh Quang TP. Kon Tum Mức 1 2023
62 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Kết TP. Kon Tum Mức 1 2014/2023
63 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở  Nguyễn Du TP. Kon Tum Mức 1 2020
64 THCS Tiểu học và Trung học cơ sở  Thắng Lợi TP. Kon Tum Mức 1 2024
65 THCS PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ngọc Yêu Tu Mơ Rông Mức 1 2020
66 THCS PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đăk Na Tu Mơ Rông Mức 1 2022
67 THCS PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Măng Ri Tu Mơ Rông Mức 1 2022
68 THCS PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ngọc Lây Tu Mơ Rông Mức 1 2022
69 THCS PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tê Xăng Tu Mơ Rông Mức 1 2024
70 THCS PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Mức 1 2024
71 THCS THCS Bán trú DTTS Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Mức 1 2024
72 THCS Trung học cơ sở THSP Lý Tự Trọng Trực thuộc Mức 1 2010/2023
73 TH Tiểu học Kim Đồng Đăk Glei Mức 1 2014 Quá hạn
74 TH PTDTBT Tiểu học xã Đăk Choong Đăk Glei Mức 1 2019
75 TH Tiểu học xã Đăk Kroong Đăk Glei Mức 1 2010/2021
76 TH Tiểu học xã Đăk Môn Đăk Glei Mức 1 2014 Quá hạn
77 TH Tiểu học xã Đăk Long Đăk Glei Mức 1 2020
78 TH Tiểu học thị trấn Đăk Glei Đăk Glei Mức 1 2024
79 TH Tiểu học Lê Hồng Phong Sa Thầy Mức 1 2013/2021
80 TH Tiểu học Hùng Vương Sa Thầy Mức 1/M2 2020/2024
81 TH Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Sa Thầy Mức 1 2020
82 TH Tiểu học Lê Văn Tám Sa Thầy Mức 1 2021
83 TH PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt Sa Thầy Mức 1 2024
84 TH Tiểu học xã Rờ Kơi Sa Thầy Mức 1 2020
85 TH Tiểu học Đăk Hà Tu Mơ Rông Mức 1 2010/2022
86 TH PTDTBT Tiểu học TT Măng Đen Kon Plông Mức 1 2020
87 TH PTDTBT Tiểu học Xã Hiếu Kon Plông Mức 1 2020
88 TH PTDTBT Tiểu học Pờ Ê Kon Plông Mức 1 2020
89 TH PTDTBT Tiểu học Măng Cành Kon Plông Mức 1 2020
90 TH PTDTBT Tiểu học Đăk Ring Kon Plông Mức 1 2020
91 TH PTDTBT Tiểu học Ngọc Tem Kon Plông Mức 1 2022
92 TH Tiểu học Số 1 TT Plei Kần Ngọc Hồi Mức 2/M1 2017/2024
93 TH Tiểu học Số 2 TT Plei Kần Ngọc Hồi Mức 1 2010/2023
94 TH Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Ngọc Hồi Mức 1 2020
95 TH Tiểu học Bế Văn Đàn Ngọc Hồi Mức 1 2014/2022
96 TH Tiểu học Trần Quốc Toản Ngọc Hồi Mức 1 2022
97 TH Tiểu học Đăk Ang Ngọc Hồi Mức 1 2024
98 TH Tiểu học Lê Văn Tám Đăk Tô Mức 1 2013 Quá hạn
99 TH Tiểu học Nguyễn Khuyến Đăk Tô Mức 1 2014 Quá hạn
100 TH Tiểu học Lê Quý Đôn Đăk Tô Mức 1 2001/2022
101 TH Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Đăk Tô Mức 1 2010 Quá hạn
102 TH Tiểu học Kim Đồng Đăk Tô Mức 1 2010 Quá hạn
103 TH Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Đăk Tô Mức 1 2018 Quá hạn
104 TH Tiểu học Lê Hồng Phong Đăk Tô Mức 1 2010 Quá hạn
105 TH Tiểu học Nơ Trang Long Đăk Tô Mức 1 2018 Quá hạn
106 TH Tiểu học Ngọc Tụ Đăk Tô Mức 1 2013 Quá hạn
107 TH Tiểu học  Đăk Rơ Nga Đăk Tô Mức 1 2018 Quá hạn
108 TH Tiểu học  Đăk Trăm Đăk Tô Mức 1 2022
109 TH Tiểu học Số 1 thị trấn Đắk Rve Kon Rẫy Mức 1 2020
110 TH Tiểu học thị trấn Đắk Rve Kon Rẫy Mức 1 2018 Quá hạn
111 TH Tiểu học xã Tân Lập Kon Rẫy Mức 2 2020
112 TH Tiểu học Lê Quý Đôn Kon Rẫy Mức 1 2020
113 TH Tiểu học Kim Đồng Đăk Hà Mức 2 2009/2024
114 TH Tiểu học Lê Văn Tám Đăk Hà Mức 1 2000 Quá hạn
115 TH Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Đăk Hà Mức 1 2007 Quá hạn
116 TH Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Đăk Hà Mức 1 2010 Quá hạn
117 TH Tiểu học Lê Đình Chinh Đăk Hà Mức 1 2016 Quá hạn
118 TH Tiểu học Ka Pa Kơ Lơng Đăk Hà Mức 1 2014 Quá hạn
119 TH Tiểu học Võ Thị Sáu Đăk Hà Mức 1 2007 Quá hạn
120 TH Tiểu học Phan Đình Giót Đăk Hà Mức 1 2016/2021
121 TH Tiểu học Bế Văn Đàn Đăk Hà Mức 1 2010/2021
122 TH Tiểu học xã Ngọc Réo Đăk Hà Mức 1 2024
123 TH Tiểu học Phan Chu Trinh TP. Kon Tum Mức 1 2020
124 TH Tiểu học Lê Hồng Phong TP. Kon Tum Mức 1 2013/2022
125 TH Tiểu học Nguyễn Trãi TP. Kon Tum Mức 1 2020
126 TH Tiểu  học Phùng Khắc Khoan TP. Kon Tum Mức 1 2016/2024
127 TH Tiểu học Kim Đồng TP. Kon Tum Mức 1 2015 Quá hạn
128 TH Tiểu học Mạc Đĩnh Chi TP. Kon Tum Mức 1 2010/2024
129 TH Tiểu học Võ Thị Sáu TP. Kon Tum Mức 1 2014/2023
130 TH Tiểu học Ngô Quyền TP. Kon Tum Mức 1 2024
131 TH Tiểu học Đặng Trần Côn TP. Kon Tum Mức 1 2024
132 TH Tiểu học Cao Bá Quát TP. Kon Tum Mức 1 2021
133 TH Tiểu học Thực hành sư phạm TP. Kon Tum Mức 2 2021 TT Sở
134 Mầm non Mầm non Đăk Pek Đăk Glei Mức 1 2015 quá hạn
135 Mầm non Mầm non Đăk Kroong Đăk Glei Mức 1 2017 quá hạn
136 Mầm non Mầm non Đăk Môn Đăk Glei Mức 1 2017 quá hạn
137 Mầm non Mầm non Thị trấn Đăk Glei Đăk Glei Mức 1 2020
138 Mầm non Mẫu giáo xã Đăk La Đăk Hà Mức 1 2014 quá hạn
139 Mầm non Mầm non Đăk Mar Đăk Hà Mức 1
Mức 2
2006
2021
140 Mầm non Mẫu giáo  Đăk Pxi Đăk Hà Mức 1 2007/2023
141 Mầm non Mẫu giáo Đăk Ui Đăk Hà Mức 1 2010/2023
142 Mầm non Mầm non Sơn ca Đăk Hà Mức 1 2003 quá hạn
143 Mầm non Mẫu giáo xã Hà Mòn Đăk Hà Mức 1
Mức 2
2010
2021
144 Mầm non Mẫu giáo xã Đăk H’Ring Đăk Hà Mức 1 2010/2023
145 Mầm non Mầm non Hoa Hồng Đăk Hà Mức 1 2014 quá hạn
146 Mầm non Mẫu giáo xã Ngọc Wang Đăk Hà Mức 1 2022
147 Mầm non Mẫu giáo xã Đăk Ngok Đăk Hà Mức 1 2020/2022
148 Mầm non Mầm non Diên Bình Đăk Tô Mức 1 2020/2023
149 Mầm non Mầm non Sao Mai Đăk Tô Mức 1 2010 quá hạn
150 Mầm non Mầm non Vành Khuyên Đăk Tô Mức 1 2013/2023
151 Mầm non Mầm non Bình Minh Đăk Tô Mức 2 2013 quá hạn
152 Mầm non Mầm non Hoa Phượng Đăk Tô Mức 1 2014 quá hạn
153 Mầm non Mầm non Ngọc Tụ Đăk Tô Mức 1 2020
154 Mầm non Mầm non Đăk Rơ Nga Đăk Tô Mức 1 2020
155 Mầm non Mầm non Măng Cành Kon Plông Mức 1 2020
156 Mầm non Mầm non Thị trấn Măng Đen Kon Plông Mức 1 2020
157 Mầm non Mầm non Măng Đen Kon Plông Mức 2 2020
158 Mầm non Mầm non Pờ Ê Kon Plông Mức 1 2020
159 Mầm non Mầm non Măng Bút Kon Plông Mức 1 2023
160 Mầm non Mầm non Đăk Tăng Kon Plông Mức 1 2023
161 Mầm non Mầm non Ánh Dương Kon Rẫy Mức 1/Mức 2 2020/2023
162 Mầm non Mầm non 19/5 Kon Rẫy Mức 1/Mức 2 2020/2022
163 Mầm non Mầm non Sơn Ca Ngọc Hồi Mức 2 2020
164 Mầm non Mầm non Bờ Y Ngọc Hồi Mức 2/mức 1 2017/2023
165 Mầm non Mầm non Đăk Nông Ngọc Hồi Mức 2 2020
166 Mầm non Mầm non Đăk Xú Ngọc Hồi Mức 1 2020
167 Mầm non Mầm non Hoạ Mi Ngọc Hồi Mức 1 2020
168 Mầm non Mầm non Hoa Hồng Ngọc Hồi Mức 2 2017/2023
169 Mầm non Mầm non Đăk Ang Ngọc Hồi Mức 1 2022
170 Mầm non Mầm non Bình Minh Ngọc Hồi Mức 1 2020
171 Mầm non Mầm non Hoa Hồng Sa Thầy Mức 1/mức 2 2020/2024
172 Mầm non Mầm non xã Sa Nhơn Sa Thầy Mức 2 2020
173 Mầm non Mầm non Sa Bình Sa Thầy Mức 1 2020/2024
174 Mầm non Mầm non Hoa Sen Sa Thầy Mức 1 2020/2023
175 Mầm non Mầm non Sao Mai Sa Thầy mức 1 2020
176 Mầm non Mầm non Vàng Anh Sa Thầy Mức 1 2020
177 Mầm non Mầm non Chim Non Sa Thầy Mức 1 2020
178 Mầm non Mầm non Vàng Anh TP. Kon Tum Mức 1 2014/2023
179 Mầm non Mầm non Hoa Mai TP. Kon Tum Mức 1/Mức 2 2014/2023
180 Mầm non Mầm non Hoa Phượng TP. Kon Tum Mức 1 2007/2021
181 Mầm non Mầm non Hoa Hồng TP. Kon Tum Mức 1 2003/2021
182 Mầm non Mầm non Hoa Anh Đào TP. Kon Tum Mức 1 2010/2021
183 Mầm non Mầm non Tuổi Thơ TP. Kon Tum Mức 1 2010/2021
184 Mầm non Mầm non THSP Kon Tum TP. Kon Tum Mức 2 2014/2021 TT Sở GDĐT
185 Mầm non Mầm non Thủy Tiên TP. Kon Tum Mức 1 2020
186 Mầm non Mầm non Bằng Lăng TP. Kon Tum Mức 1 2021
187 Mầm non Mầm non Họa Mi TP. Kon Tum Mức 1 2022
188 Mầm non Mầm non Hoa Ngọc Lan TP. Kon Tum Mức 1 2022
189 Mầm non Mầm non Đăk Hà Tu Mơ Rông Mức 1 2014/2023
190 Mầm non Mầm non Đăk Tơ Kan Tu Mơ Rông Mức 1 2014 quá hạn
191 Mầm non Mầm non Đăk Rơ Ông Tu Mơ Rông Mức 1 2016/2023
192 Mầm non Mầm non Đăk Sao Tu Mơ Rông Mức 1 2020
193 Mầm non Mầm non Tuổi Ngọc Ia H’Drai Mức 1 2024