Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian và địa điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22/7/2017 Hội đồng tuyển dụng viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum năm học 2017 – 2018. Trong đó lưu ý về thời gian và địa điểm phỏng vấn như sau:
– Địa điểm phỏng vấn: Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum (số 413 đường Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
– Thời gian phỏng vấn:
+ 14h00 ngày 09/8/2017: Phổ biến quy chế phỏng vấn; bốc thăm thứ tự phỏng vấn; xem sơ đồ vị trí các phòng phỏng vấn;
+ Từ 7h30 ngày 10/8/2017: Tổ chức phỏng vấn (Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 đến khi kết thúc phòng vấn)./.
Chi tiết xem trong các tệp đính kèm./.