DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON THSP KON TUM

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON THSP KON TUM

Lượt xem:

Sở GDĐT thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên mầm non trường mầm non THSP Kon Tum. Các thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân. Nếu có sai sót, đề nghị liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT trước ngày 01/8/2017 để được điều chỉnh. Chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo về nội dung phỏng vấn xét tuyển chức danh giáo viên mầm non năm học 2017-2018

Thông báo về nội dung phỏng vấn xét tuyển chức danh giáo viên mầm non năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 13/7/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non Trường mầm non Thực hành sư phạm năm học 2017-2018 đã ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về nội dung phỏng vấn kiến thức chung; phỏng vấn chuyên môn,nghiệp vụ, năm học 2017-2018,trong đó quy định Tài liệu tham khảo phần phỏng vấn kiến thức chung; phỏng vấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thí sinh [...]
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non

Lượt xem:

Sở GDĐT  thông báo tuyển dụng 16 giáo viên mầm non công tác tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; – Từ đủ 18 tuổi trở lên; – Có đơn đăng kí dự tuyển; – Có lý lịch rõ ràng; – Có bằng tốt nghiệp cao đẳng [...]
Chuyến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và thể thao bốn tỉnh Nam Lào của Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Chuyến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và thể thao bốn tỉnh Nam Lào của Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Tháng tư, chúng tôi có được 04 ngày lên đường thăm và làm việc và chúc tết Sở Giáo dục và Thể thao 4 tỉnh Nam Lào là Attapư, Sêkông, Salavan và Chămpasắc. Ngày 06/4/2017 chúng tôi lên đường. Tỉnh đầu tiên đoàn đến là Sê Kông. Đây là một tỉnh có diện tích tự nhiên 7.665 km2, mật độ dân số 12 người/km2, phần lớn tỉnh nằm trên [...]
LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Từ ngày 4/4/ 2017 đến ngày 14/ 4 /2017 Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 23/QĐ-HĐND ngày 22/3/2017 về quyết định thanh lập đoàn giám sát và Kế hoạch số 24/KH-HĐND ngày 24/3/2017 về kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo [...]
công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

Lượt xem:

Chiều 22/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum tổ chức công bố và trao quyết định đối với 06 đồng chí.     1. Bổ nhiệm ông Văn Trọng Lưu, Phó Trưởng phòng Giáo dục Dân tộc, giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 26/12/2016.   2. Bổ nhiệm lại thêm 01 nhiệm kỳ đối với ông Hồ [...]
Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đổi với cán bộ, công chức, viên chức [...]
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển bổ trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển bổ trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 407-CV/BTCTƯ ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Èan Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum về xây dựng Kẻ hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quàn lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số; Sờ GDĐT yêu cầu thủ trướng các dơn vị trực thuộc Sở thực hiện: 1. Rà soát [...]
Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Lượt xem:

Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 (QĐ số 66) và Khunẹ nâng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư sô 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc) đều dược xây dựng tưong thích vởi Khung tham chiảu Châu Âu (CEFR). Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập [...]
Xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

Xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1562/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 08/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét chọn và giới thiệu nhà giáo vả cán bộ quàn lý tiêu biểu, nhằm tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giảo Việt Nain 20/11/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển [...]
Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu

Lượt xem:

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu cho các đồng chí sau: TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị Nội dung Quyết định của Giám đốc Sở GDĐT Số Quyết định 1 Phan Minh Trung [...]
Đánh giá và phân loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo theo  Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

Đánh giá và phân loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là Nghị định 56/2015/NĐ-CP); Căn cứ Hướng dẫn số 2028/HD-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn [...]
Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Lượt xem:

Sáng ngày 07 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý cho các đồng chí sau: 1. Điều động và bổ nhiệm Ông Đoàn Thành Nhân – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành giữ chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục Trung học. 2. Điều động Ông Phan Đức – [...]
Tham dự Hội thảo xây dựng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú thân thiện

Tham dự Hội thảo xây dựng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú thân thiện

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch hoạt động, Quý IV năm 2015 của Dự án Bạn hữu trẻ em tinh Kon Tum, tiếp theo Công văn số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 30/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị nội dung tại Hội thảo xây dựng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) thân thiện; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo một số [...]
Tham gia ý kiển đối với dự thảo Hướng đẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cơ cấu tố chức của Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, thành phố

Tham gia ý kiển đối với dự thảo Hướng đẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cơ cấu tố chức của Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, thành phố

Lượt xem:

Thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục và Thông tư Liên tịch số 1 l/2015/TTLT-BBGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bọ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc [...]
Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên năm học 2015-2016 ở huyện Ia HD’rai

Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên năm học 2015-2016 ở huyện Ia HD’rai

Lượt xem:

Thực hiện Thông báo số 58/TB-UBND, ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc cho chủ trương hợp đồng giáo viên các bậc học trên địa bàn năm học 2015-2016. Căn cứ tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên, nhân viên trên địa Bàn huyện. Hiện tại ngành Giáo dục còn thiếu 35 giáo viên ( có chỉ tiêu kèm theo). Trên cơ [...]
Đồng chí Đinh Thị Lan được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đồng chí Đinh Thị Lan được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Sáng ngày 27/11, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra Lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm cán bộ. Dự lễ có các đồng chí: Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thái Trọng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào [...]
Trang 2 / 2«12