Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 07 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý cho các đồng chí sau:
1. Điều động và bổ nhiệm Ông Đoàn Thành Nhân – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành giữ chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục Trung học.
2. Điều động Ông Phan Đức – Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành.
3. Điều động Ông Nguyễn Tiến Định – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi giữ chức vụ Hiệu trưởng THPT Trần Quốc Tuấn.
4. Điều động và bổ nhiệm Ông Võ Anh Tài – Phó hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi.
Các đồng chí tiếp nhận nhiệm vụ mới từ ngày 15/3/2016.
BNCBQL