Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GDĐT  thông báo tuyển dụng 16 giáo viên mầm non công tác tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng kí dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

  • Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Các quy định cụ thể, Sơ yếu lý lịch và mẫu đơn trong các tệp đính kèm./.