Thông báo về nội dung phỏng vấn xét tuyển chức danh giáo viên mầm non năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13/7/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non Trường mầm non Thực hành sư phạm năm học 2017-2018 đã ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về nội dung phỏng vấn kiến thức chung; phỏng vấn chuyên môn,nghiệp vụ, năm học 2017-2018,trong đó quy định Tài liệu tham khảo phần phỏng vấn kiến thức chung; phỏng vấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thí sinh chuẩn bị nội dung; đồng thời cũng quy định nội dung và các bước tiến hành phỏng vấn thí sinh./.
Chi tiết xem trong tệp đính kèm.