Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu

Lượt xem:

Đọc bài viết

IMG_0425
Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu cho các đồng chí sau:

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị Nội dung Quyết định của Giám đốc Sở GDĐT Số Quyết định
1 Phan Minh Trung 29/11/1968 Hiệu trưởng
Trường PT DTNT Đăk Hà
Bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ 5 năm QĐ số 485/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016
2 Phan Thành Nhất 20/12/1971 Hiệu trưởng
Trường THPT Nguyễn Du
Bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ 5 năm QĐ số 486/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016
3 Lưu Quí Bình 30/10/1977 Hiệu trưởng
Trường THPT Phan Chu Trinh
Bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ 5 năm QĐ số 487/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016
4 Nguyễn Thanh Sơn 21/10/1976 Phó Hiệu trưởng
Trường THPT Phan Chu Trinh
Bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ 5 năm QĐ số 488/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016
5 Hồ Trung Cang 29/05/1978 Phó hiệu trưởng
Trường THPT Nguyễn Trãi
Bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ 5 năm QĐ số 489/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016
6 Lê Văn Quí 21/12/1973 Phó hiệu trưởng
Trường THPT Trường Chinh
Bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ 5 năm QĐ số 490/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016
7 Trương Văn Huy 17/06/1976 Phó Hiệu trưởng
Trường THCS THSP Lý Tự Trọng
Bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ 5 năm QĐ số 491/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016
8 Võ Thị Mỹ Linh 15/10/1968 Phó hiệu trưởng
Trường THPT Ngô Mây
Bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ 5 năm QĐ số 492/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016
9 Đặng Be 10/09/1960 Phó hiệu trưởng
Trường PT DTNT tỉnh
Bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ 5 năm QĐ số 493/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016
10 Huỳnh Kim Lan 22/07/1962 Phó hiệu trưởng
Trường PT DTNT tỉnh
Kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu QĐ số 494/QĐ-SGDĐT ngày 04/4/2016