Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức giáo viên mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 31/7/2017 Hội đồng tuyển dụng viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD thay thời gian phổ biến quy chế phỏng vấn – bôc thăm thứ tự phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum năm học 2017 – 2018.
Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.