Dạy tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Đề án 1008 ngày 2/6/2016 của Thủ tướng chính phủ về Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, năm học 2020 – 2021, ngành giáo dục tỉnh Kon Tum tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học. Đồng thời xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học đặc biệt là đối vởi trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số.

Nguồn: https://vnews.gov.vn