TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 12

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 12

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Lượt xem:

Ngày 16/3/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 299/SGDĐT-CTTT về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm ./. [...]
TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 11

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 11

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Công văn 289/SGDĐT-CTTT V/v khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 17 đến 38

Công văn 289/SGDĐT-CTTT V/v khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 17 đến 38

Lượt xem:

Ngày 13/3/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn 289/SGDĐT-CTTT về việc khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 17 đến 38 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 10

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 10

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác vệ sinh và phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo kết quả kiểm tra công tác vệ sinh và phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính   [...]
TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 9

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 9

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Ngày 28/02/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 235/SGDĐT-CTTT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại. Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Hướng dẫn thực hiện tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Lượt xem:

Ngày 27/02/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 228/SGDĐT-CTTT về việc Hướng dẫn thực hiện tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 25/2/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT về việc Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Số: 214/SGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Số: 214/SGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Lượt xem:

Ngày 25/2/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn Số 214/SGDĐT-CTTT  V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 8

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 8

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 6

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 6

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 03

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 03

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 01 NĂM 2020

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 01 NĂM 2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 52

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN 52

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lượt xem:

      Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh của các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố, các phòng chuyên môn thuộc Sở.      Cuộc [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT, THỂ THAO VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT, THỂ THAO VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Lượt xem:

Ngày 10/5/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI  2019

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Trang 1 / 612345 » ...Cuối »