Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/02/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 235/SGDĐT-CTTT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại.

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./.