Báo cáo trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn Số 966/SGDĐT-QLCLGDCN về việc Báo cáo trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.