Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Quyêt định 2. Phụ lục   Tải toàn bộ tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm2023 của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum [...]
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum 2. Các phụ lục [...]