Gặp mặt Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum (Khóa XI) (Nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Gặp mặt Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum (Khóa XI) (Nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Lượt xem:

Chiều ngày 16/6/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt những người trúng cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, [...]
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Lượt xem:

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đây [...]
Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử

Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử

Lượt xem:

Ngày 29/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH (khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 -2021) vận động bầu cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Tham dự hội nghị có [...]
Hội nghị hiệp thương Nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Hội nghị hiệp thương Nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Lượt xem:

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Chủ tịch Ủy [...]
Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Lượt xem:

Chiều ngày 15/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (Nhiệm kỳ 2016 – 2021). Đồng chí Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị [...]
Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử Đại biểu  Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) ở tỉnh Kon Tum  thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân tộc

Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) ở tỉnh Kon Tum thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân tộc

Lượt xem:

Theo Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tiến hành trong cùng một ngày 22 tháng 5 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân [...]
Các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:

I. Văn bản luật 1. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2. Luật tổ chức Quốc hội 3. Luật tổ chức chính quyền địa phương II. Văn bản hướng dẫn Các văn bản hướng dẫn III. Hỏi đáp bầu cử IV. Lịch trình bầu cử [...]