Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở GDĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 09/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số102/QĐ-SGDĐT về việc công bốcông khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở GDĐT. Chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN