Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/12/2022 Sở GDĐT đã có công văn số 2720/SGDĐT-VP về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023

I. Đối tượng dự thi:

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” là cuộc thi trên cơ sở tự nguyện tham gia của giáo viên và học sinh.

  1. Đối với cấp THCS: dành cho học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.
  2. Đối với cấp THPT: dành cho học sinh lớp 10, 11 và giáo viên trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

II. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi

a) Cuộc thi dành cho học sinh cấp THCS và THPT

Nội dung trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và nội dung tự luận giải quyết các tình huống giao thông phù hợp với kiến thức, kĩ năng đã được học và phù hợp với độ tuổi học sinh.

b) Cuộc thi dành cho giáo viên cấp THCS và THPT

Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

– Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

(1) Kế hoạch bài dạy (giáo án) được thiết kế, tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ…

(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 02 trang giấy A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

Đến ngày 17/1/2023 Sở GDĐT đã nhận tổng số: 6.833 bài dự thi (trong đó: có 132 bài dự thi của giáo viên THCS, 4.558 bài dự thi của học sinh THCS; 40 bài dự thi của giáo viên THPT và 2.103 bài dự thi của học sinh THPT). Trên cơ sở đó, Sở GDĐT lựa chọn 120 bài dự thi gửi Bộ GDĐT (trong đó đối với học sinh: cấp THCS: 50 bài dự thi; cấp THPT: 30 bài dự thi; đối với giáo viên: cấp THCS: 20 bài dự thi; cấp THPT: 20 bài dự thi).

Một số hình ảnh học sinh trường PT DTNT huyện Kon Rẫy trong buổi tuyên truyền An toàn giao thông

 

                                                                        Trà My-Văn Dũng(VP)