Hội nghị cán bộ công chức và người lao động cơ quan Sở năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Ngày 20/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm học 2021 để đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2020, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm học 2021.

        Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công chức và người lao động của Sở

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Thắng – Phó Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị

         Hội nghị đã thảo luận về các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020; đánh giá việc thực hiện Quy chế DCCS năm 2020; công khai tài chính cơ quan Sở năm 2020;

          Nhìn chung, năm 2020 do tình hình dịch bệnh, thiên tai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế và công tác quản lý, điều hành ngân sách. Tuy nhiên với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Sở Giáo dục và Đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực.

           Hội nghị có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cũng như đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2021.

         Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và ký giao ước thi đua cùng với Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn. Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH