Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

         Chiều ngày 21/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tao tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022. TS. Phạm Thị Trung – TUV – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghi, tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cơ quan Sở.

TS. Phạm Thị Trung – TUV – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở đánh giá cao những nỗ lực của toàn Ngành nói chung và của tập thể Cơ quan Sở nói riêng để hoàn thành những nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh CoVid-19 kéo dài. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính tại Cơ quan Sở.

Hội nghị đã thông qua các Dự thảo: Báo cáo đánh giá công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của cơ quan Sở; Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế DCCS năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021; Báo cáo công khai tài chính cơ quan Sở năm 2021; Báo cáo kết quả Thanh tra nhân dân năm 2021.

Quang cảnh tại buổi Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo, đồng thời cũng góp ý bổ sung Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; thông qua các chỉ tiêu lớn trong năm 2022.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, khắc phục các hạn chế, khó khăn, trong phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc chỉ đạo “Trong năm 2022 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở GDĐT tập trung thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, từng cán bộ, công chức, viên chức tăng cường, chủ động hơn nữa việc tự học, tự rèn và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và những kỹ năng cần thiết (của người lãnh đạo, chuyên viên…); đồng thời luôn có ý thức tập thể, đặt đúng trách nhiệm cá nhân trong công việc; tăng cường bám sát cơ sở nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao, là tấm gương cho đội ngũ CBQL các cấp học tập, mến phục”.

Trà My – Văn phòng Sở