Hướng dẫn thực hiện việc thu, chi trong trường học và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Ngày đăng: Lượt xem:

Thời gian qua, trước những bức xúc của xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục , trong đó có cấp cao nhất là Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục , đồng thời tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại một số trường học.
Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, nhìn chung các cơ sở giáo dục đã chấp hành và thực hiện việc thu, chi đúng quy định; Tuy nhiên, một số trường học vẫn còn những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các khoản thu, chi. Ngoài ra, qua các nguồn thông tin khác (trong đó có ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với Giám đốc Sở GD&ĐT), một số trường học có dấu hiệu lạm thu và thu, chi chưa đảm bảo quy định của Nhà nước.
Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học, trong đó nổi cộm là việc thu tiền quỹ cha mẹ học sinh và huy động xã hội hóa trái quy định, gây bức xúc cho xã hội; Thực hiện việc thu, chi đúng quy định của Nhà nước; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở … (nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN