Hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV,

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 4/2/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã ban hành Công văn số 105/SGDĐT-CTTT về việc Hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN