Luật Dân quân tự vệ năm 2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội XIV đã thông qua Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Ngày 03 tháng 12 năm 2019 chủ tịch nước đã ký lệnh số 12/2019/L-CTN công bố Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN