NHỮNG NỖ LỰC TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI TỈNH KON TUM

Lượt xem:

Đọc bài viết

NHỮNG NỖ LỰC TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI TỈNH KON TUM

BÀI VIẾT CỦA  TH.S NGUYỄN TRỌNG THẮNG- PHÓ GIÁO ĐỐC SỞ

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.