Phòng Khảo thí – QLCLGD và CNTT

Phòng Khảo thí – KĐCLGD và CNTT

Số 22- Nguyễn Thái Học- Thành phố Kon Tum

Email: phongktkd.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.3914326, 060.862353, Fax:060.3862310

Đ/C: Phạm Đại Cảnh- Trưởng phòng

Đ/C: Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Trưởng phòng

Đ/C: Lê Văn Trung – Phó Trưởng phòng