Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hỗ trợ học sinh học tập

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 08/02/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 121/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hỗ trợ học sinh học tập trong thời gian không tổ chức dạy học tập trung tại trường./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN