Thông báo kết quả xét tuyển viên chức, danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã có Thông báo số 84/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả xét tuyển viên chức, danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.