Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Công văn số 639/SGDĐT-GDTrH về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Nội dung chi tiết  trong tệp đính kèm./.