Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Công văn số 474/SGDĐT-GDTrH Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.