BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT PHỤC VỤ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 (Từ ngày 07 đến ngày 10/8/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06/8/2020 Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum đã có bản tin số07/2020/BTPV-ĐKT  về việc Dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Từ ngày 07 đến ngày 10/8/2020)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.