BÁO CÁO SỐ LIỆU TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC SỞ: Nhấp chuột vào đây

2. DÀNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ
1. Mần non THSP Kon Tum
2. TH THSP Nguỵ Như Kon Tum
3. THCS Lý Tự Trọng
4. THCS-THPT Liên Việt Kon Tum
5. THPT Trường Chinh
6. THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
7. THPT Duy Tân
8. THPT Kon Tum
9. THPT Lương Thế Vinh
10. THPT Ngô Mây
11. THPT Nguyễn Du
12. THPT Lê Lợi
13. THPT Nguyễn Trãi
14. THPT Nguyễn Văn Cừ
15. THPT Phan Bội Châu
16. THPT Phan Chu Trinh
17. THPT Quang Trung
18. THPT Chu Văn An
19. THPT Trần Quốc Tuấn
20. PT DTNT Đăk Hà
21. PT DTNT Đăk Tô
22. PT DTNT Kon Rẫy
23. PT DTNT Sa Thầy
24. PT DTNT Tỉnh
25. PT DTNT Tỉnh tại IaH’drai
26. PT DTNT Kon Plong
27. PT DTNT Tu Mơ Rông
28. PT DTNT Đăk Glei
29. TT GDTX Tỉnh

 

3. DÀNH CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, TRUNG TÂM GDNN – GDTX CÁC HUYỆN

PHÒNG GDĐT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRUNG TÂM GDNN-GDTX CÁC HUYỆN
1. Phòng GDĐT Đăk Hà
2. Phòng GDĐT Đăk Tô
3. Phòng GDĐT Ngọc Hồi
4.Phòng GDĐT Đăk Glei
5. Phòng GDĐT Kon Plong
6. Phòng GDĐT Kon Rẫy
7. Phòng GDĐT Sa Thầy
8. Phòng GDĐT Tu Mơ Rông
9. Phòng GDĐT IaH’drai
10. Phòng GDĐT TP Kon Tum
1. TT GDNN-GDTX Đăk Hà
2. TT GDNN-GDTX Đăk Tô
3. TT GDNN-GDTX Ngọc Hồi
4. TT GDNN-GDTX Tu Mơ Rông
5. TT GDNN-GDTX Đăk Glei
6. TT GDNN-GDTX Kon Rẫy
7. TT GDNN-GDTX Sa Thầy
8. TT GDNN-GDTX Kon Plong