Bộ GDĐT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 30/6, Bộ Giáo dục và Đào tào (GDĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn; đại diện Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT.

Hội nghị giao ban công tác quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ GDĐT được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT đã chủ động đề xuất các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhiều nhiệm vụ đã được rà soát, tích hợp với các nội dung, công việc đang triển khai của Bộ, của ngành Giáo dục, không để sót nhiệm vụ; các nhiệm vụ được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Các đơn vị tập trung hoàn thành một số văn bản quan trọng. Đến thời điểm này, đã ban hành tất cả các văn bản (Nghị định) hướng dẫn Luật Giáo dục 2019 theo quy định. Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, được thẩm định trước khi ban hành, tác động tích cực đến hoạt động của toàn ngành.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả trong toàn ngành với mục tiêu “đảm bảo sức khỏe, an toàn của học sinh, sinh viên, giáo viên lên trên hết”, đồng thời thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”.

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song các hoạt động triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn được thực hiện đảm bảo tiến độ. Các đơn vị thuộc Bộ đã và đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1, nhằm rút kinh nghiệm cho triển khai những lớp tiếp theo.

Phát huy kinh nghiệm từ năm 2020, năm nay, Bộ GDĐT đã chủ động xây dựng, triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện trên tinh thần sát sao, không chủ quan với diễn biến dịch bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng trong 6 tháng đầu năm, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan Bộ và trong việc dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục đại học cũng được triển khai hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp triển khai Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Công tác phối hợp giữa Bộ GDĐT với các cơ quan Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả trong việc hoàn thiện chính sách về giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ GDĐT đã làm việc với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo một số địa phương như Lào Cai, Hà Giang để tháo gỡ một số khó khăn cho ngành giáo dục.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề được trao đổi, thảo luận; trong đó có nội dung về công tác soạn thảo văn bản; chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; chuẩn chương trình đào tạo và thẩm định, ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nhận định, đánh giá lại một số kết quả nổi bật, cũng như vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Một số nhiệm vụ khác như: tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; chuyển đổi số; xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030; ban hành chương trình hành động của ngành thực hiện chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới… được Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện theo từng mốc thời gian cụ thể từ nay cho đến cuối năm.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục