Bộ GDĐT và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 21/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ GDĐT dự lễ ký.

Tham dự về phía Tập đoàn VNPT có Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tô Dũng Thái, Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm và nhiều lãnh đạo của Tập đoàn.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn và Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm ký kết thỏa thuận hợp tác

Mục tiêu hợp tác được nêu trong thoả thuận hợp tác được ký giữa Bộ GDĐT và Tập đoàn VNPT là tận dụng tối đa lợi thế của các bên trên cơ sở hợp tác để đẩy mạnh ửng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Cụ thể, VNPT hợp tác, hỗ trợ Bộ GDĐT trong xây dựng chính sách về chuyển đổi số giáo dục và đào tạo; tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đối số trong giáo dục; trong bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các chương trình thực tập, tuyển dụng cho học sinh sinh viên.

VNPT hợp tác, hỗ trợ Bộ GDĐT triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục, kết nối cơ sở dữ liệu và triển khai Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số. Đồng thời, hợp tác, hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động dạy học, triển khai kho học liệu số dùng chung toàn ngành.

VNPT hợp tác, hỗ trợ Bộ GD ĐT trong tư vấn, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành Giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

VNPT hợp tác, hỗ trợ Bộ GDĐT trong tư vấn triển khai các giải pháp nâng cao năng lực hạ tầng số, nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục. Trong đó, cam kết triển khai các chương trình ưu đãi cho học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục, nhà trường phụ huynh, Phòng/Sở GDĐT phục vụ công tác chuyển đổi số trong quản lý, dạy học, bao gồm nhưng không hạn chế các dịch vụ sau: Dịch vụ di dộng, dịch vụ kết nối, dịch vụ công nghệ thông tin, thanh toán điện tử.

Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực để đồng hành hỗ trợ triển khai xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho học sinh các vùng khó khăn trong giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cảm ơn tinh thần sẵn sàng hợp tác của VNPT với Bộ GDĐT, ngành Giáo dục; những hỗ trợ, hợp tác đó không phải chờ đến ký kết thỏa thuận mà sự quan tâm của VNPT với giáo dục đã có từ lâu và thể hiện trong nhiều hoạt động, đặc biệt là trong giai đoạn toàn ngành phải chuyển đổi để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái trao đổi tại buổi lễ

Khẳng định chuyển đổi số là xu hướng không thể khác, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao việc Bộ GDĐT và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác và cho rằng, với việc hai bên cùng chung mong muốn, công việc chuyển đổi số giáo dục và đào tạo sẽ được vận hành, định hướng, hỗ trợ, phối hợp tốt hơn những gì đã làm.  

Chia sẻ về những việc Bộ GDĐT và ngành Giáo dục đang triển khai để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó hạ tầng số là khâu quan trọng để thực hiện mong muốn vận hành thống nhất cả nước, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Sự phối hợp giữa Bộ GDĐT và Tập đoàn VNPT khi được tổ chức tốt, tốc độ, chất lượng, chiều sâu, hiệu quả, chuyển đổi số chắc chắn sẽ đạt đến một tốc độ mới”.

Với quan điểm phát triển của VNPT là “không bao giờ đóng kín mà sẵn sàng mở ra để kết nối”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái cam kết sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ đồng hành với ngành Giáo dục để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.