Bộ GDĐT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết phối hợp giai đoạn 2021-2026

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 14/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì buổi lễ.

Cùng dự, về phía Bộ GDĐT có các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Hữu Độ, Ngô Thị Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu; lãnh đạo các ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn và Công đoàn ngành Giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026

Nhằm triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” có hiệu quả, năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ GDĐT đã ký kết Chương trình phối hợp công tác về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2014-2020.

Báo cáo đánh giá kết quả phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2014-2020, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ nhận định: Qua hơn 6 năm thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, đã thực hiện được mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, đội ngũ giáo viên, công nhân lao động về học tập cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bước đầu biên soạn được tài liệu nguồn; từng bước thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, đưa nhiệm vụ này vào nghị quyết hội nghị người lao động hoặc vào thỏa ước lao động tập thể. Cùng với đó, vận động công nhân lao động học hoàn thiện trình độ trung học phổ thông, học nâng cao tay nghề, hiểu biết pháp luật, học ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet trong quá trình tuyên truyền; xây dựng được một số mô hình tuyên truyền tại cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai Chương trình cũng còn một số hạn chế, tồn tại, cần khắc phục trong giai đoạn tới như: số lượng công nhân lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp chưa nhiều; tài liệu, thời gian, địa điểm học tập còn thiếu so với như cầu của công nhân lao động; còn thiếu cơ chế chính sách, kinh phí hỗ trợ công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam” cho 8 lãnh đạo, cán bộ của Bộ GDĐT

Về Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan trong giai đoạn 2021-2026, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ GDĐT xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ kí ban hành Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ tại Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 trong các cơ sở giáo dục của tổ chức công đoàn. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về học tập suốt đời; nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động.

Phối hợp nghiên cứu đề xuất chính sách đối với đoàn viên công đoàn là giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục, cán bộ quản lí giáo dục. Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục lí luận về công nhân và công đoàn vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, nhất là giáo dục đại học. Phối hợp quản lí, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các trường đại học thuộc Tổng Liên đoàn. Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các trường học tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học.

Hai cơ quan cũng sẽ phối hợp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng phù hợp với nhu cầu của công nhân, viên chức, lao động; tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn làm công tác nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp và tập huấn kiến thức, kĩ năng cần thiết cho đội ngũ nhà giáo.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” cho lãnh đạo, cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các trường đại học thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát triển và tổ chức hiệu quả chương trình giáo dục sau đại học cho cán bộ công đoàn tại các địa phương, ngành, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Phát biểu tại lễ kí kết, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã ghi nhận kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa 2 cơ quan trong thời gian qua, đồng thời khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phối hợp trong giai đoạn tới. Người đứng đầu 2 cơ quan tin tưởng, với chương trình phối hợp được kí kết hôm nay, hoạt động hợp tác giữa Bộ GDĐT và Tổng Liên đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ ngày càng đạt hiệu quả và chất lượng.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam” cho 8 lãnh đạo, cán bộ của Bộ GDĐT. Bộ GDĐT cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” cho 10 lãnh đạo, cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục