Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 10.6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phát động cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất năm 2022. Cuộc thi nhằm khơi dậy ý thức chủ động, sáng tạo xây dựng thiết bị dạy học cho giáo viên, học sinh.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đại diện ban tổ chức cuộc thi ấn nút phát động cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia nói chung và ngành giáo dục nói riêng vừa là nhiệm vụ, vừa là nhu cầu hết sức cấp thiết.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy – học góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục theo đúng mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và của Bộ GDĐT, một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và phát triển kho học liệu số về thiết bị dạy học số có chất lượng, được chia sẻ và sử dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng.

Cuộc thi nhằm khuyến khích phong trào thiết kế, sáng tạo, làm thiết bị dạy học cho giáo viên, nhằm bổ sung, thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những nơi chưa có điều kiện mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học.

Thứ trưởng đề nghị UBND các tỉnh, các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục, đào tạo tích cực hưởng ứng và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh, sinh viên, các tổ chức, cá nhân được tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức trên toàn quốc. Đối tượng dự thi là các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam đều có thể nộp sản phẩm tham dự cuộc thi; các cá nhân chưa đủ 18 tuổi khi tham dự phải được sự đồng ý của người giám hộ.

Sản phẩm dự thi là thiết bị dạy học được xây dựng, thiết kế, số hóa để sử dụng hoàn toàn hoặc một phần trên môi trường số phục vụ cho công tác dạy, học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên. Tư liệu dạy học gồm bộ tranh ảnh, video clip; phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo; thiết bị thí nghiệm thực hành được kết nối và có thể tương tác được trên máy tính…

Cụ thể, tư liệu dạy học gồm bộ tranh ảnh, video clip; phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo; thiết bị thí nghiệm thực hành được kết nối và có thể tương tác được trên máy tính…

Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ và sư phạm, phù hợp với các hướng dẫn của Bộ GDĐT; sản phẩm có thể thay thế các thiết bị dạy học truyền thống hoặc những thiết bị thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm không thể sử dụng được trong lớp học; sản phẩm dự thi không vi phạm các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan (nếu có).

Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 1.7 đến ngày 15.8. Thời gian tiếp nhận bình chọn của xã hội đối với các sản phẩm dự thi tại website cuộc thi từ ngày 10-25.10.