Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trung tâm điều hành An toàn an ninh mạng tỉnh Thanh Hóa

 

Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản đề các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay, đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền nội dung cuốn “ Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” do Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản. Link sách điện tử và video clip truy cập tại:

https://drive.google.com/file/d/1cnVWfLp7G8cHHoSJYuLCJbJ8s87DeH_0/view

https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/bo-thong-tin-va-truyen-thong-to-chuc-le-ra-mat-%E2%80%9Ccam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang%E2%80%9D/107941

http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html