NỘP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2023

NỘP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2023

Lượt xem:

NỘP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2023 TT Tên đơn vị 1 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 2 THCS-THPT Liên Việt Kon Tum 3 THPT Kon Tum 4 THPT Lê Lợi 5 THPT Phan Bội Châu 6 THPT Duy Tân 7 THPT Trường Chinh 8 THPT Ngô Mây 9 THPT Trần Quốc Tuấn 10 THPT Nguyễn Du 11 THPT Nguyễn Văn Cừ 12 THPT Nguyễn Trãi 13 THPT Phan [...]
NỘP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2022

NỘP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2022

Lượt xem:

NỘP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2022 TT Tên đơn vị 1 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 2 THCS-THPT Liên Việt Kon Tum 3 THPT Kon Tum 4 THPT Lê Lợi 5 THPT Phan Bội Châu 6 THPT Duy Tân 7 THPT Trường Chinh 8 THPT Ngô Mây 9 THPT Trần Quốc Tuấn 10 THPT Nguyễn Du 11 THPT Nguyễn Văn Cừ 12 THPT Nguyễn Trãi 13 THPT Phan [...]