TÀI LIỆU GIAO BAN TUẦN 48 -2023

TÀI LIỆU GIAO BAN TUẦN 48 -2023

Lượt xem:

TẢI TẠI ĐÂY: TUẦN 48-2023 [...]
Tài liệu Giao ban tuần 47-2023

Tài liệu Giao ban tuần 47-2023

Lượt xem:

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: TUẦN 47-2023 [...]
Tài liệu giao ban tuần 44 năm 2023

Tài liệu giao ban tuần 44 năm 2023

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: TUẦN 44-2023   [...]
TÀI LIỆU GIAO BAN TUẦN 41

TÀI LIỆU GIAO BAN TUẦN 41

Lượt xem:

Tải tại đây: TUẦN 41-2023 [...]
TÀI LIỆU GIAO BAN NGÀNH QUÝ III NĂM 2023

TÀI LIỆU GIAO BAN NGÀNH QUÝ III NĂM 2023

Lượt xem:

Tải tại đậy: TÀI LIỆU GIAO BAN NGÀNH QUÝ III NĂM 2023 [...]
TÀI LIỆU GIAO BAN TUẦN 39 NĂM 2023

TÀI LIỆU GIAO BAN TUẦN 39 NĂM 2023

Lượt xem:

Vui lòng tải tại đây: TÀI LIỆU GIAO BAN TUẦN 39 – NĂM 2023 [...]
Tài liệu Giao ban Tuần 38 năm 2023

Tài liệu Giao ban Tuần 38 năm 2023

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: TUẦN 38-2023 [...]
Tài liệu giao ban Tuần 36 năm 2023

Tài liệu giao ban Tuần 36 năm 2023

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: DỰ THẢO-BÁO CÁO TUẦN 36-2023 Tài liệu về tình hình chuẩn bị đầu năm học 2023 – 2024: Tải tại đây     [...]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHÂN LUỒNG

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHÂN LUỒNG

Lượt xem:

Tải tại đây:TAI LIEU HOI NGHI SO KET PHAN LUONG [...]
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2023

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2023

Lượt xem:

Tài liệu bồi dưỡng Chính trị hè 2023: Tai lieu HN BDCT he 2023 [...]
Tài liệu Giao ban tuần 34/2023

Tài liệu Giao ban tuần 34/2023

Lượt xem:

Tải tại đây:DỰ THẢO-BÁO CÁO TUẦN 34-2023 [...]
Tài liệu Tổng kết năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 – Bộ GDĐT

Tài liệu Tổng kết năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 – Bộ GDĐT

Lượt xem:

1. Tải tài liệu tại đây: Tài liệu Tổng kết năm học 2022 – 2023 triển khai NV năm học 2023 – 2024 – Bộ GDĐT 2. Xem trực tuyến 2.1. Chương trình Hội nghị tổng kết 2.2. Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 [...]
Tài liệu Tổng kết năm học 2022 – 2023

Tài liệu Tổng kết năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 – 2023 1. Chương trình Hội nghị: Tải tại đây  2. Tải báo cáo tổng kết: Báo cáo Tổng kết 3. Tải Báo cáo tổng kết Nghị Quyết 29: Báo cáo tổng kết NQ29 4. Tải Báo cáo sơ kết 03 năm Kế hoạch phát triển Giáo dục: Tải tại đây 5. Các tham luận tại Hội nghị: Tham luận [...]
Tài liệu hội nghị ngày 14/5/2023 (THCS và THPT)

Tài liệu hội nghị ngày 14/5/2023 (THCS và THPT)

Lượt xem:

TÀI LIỆU CẤP THCS: TÀI LIỆU HN CẤP THCS-2022-2023 TÀI LIỆU CẤP THPT: TÀILIỆU HN CẤP THPT-2022-2023 [...]
TÀi LIỆU HỌP GIAO BAN TUẦN  32 NĂM 2023

TÀi LIỆU HỌP GIAO BAN TUẦN 32 NĂM 2023

Lượt xem:

Tải tài liêụ tại đây:  TUẦN 32-2023 [...]
DỰ THẢO KHUNG NĂM HỌC 2023 – 2024

DỰ THẢO KHUNG NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

TẢI TẠI ĐÂY: DỰ THẢO KHUNG NĂM HỌC-2023-2024 [...]
Tài liệu Họp tuần 31 năm 2023

Tài liệu Họp tuần 31 năm 2023

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: TUẦN 31-2023 [...]
Tài liệu họp ngày 01/8/2023

Tài liệu họp ngày 01/8/2023

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: Tài liệu HN đánh giá, xếp loại cá nhân và TTLĐ các ĐVTT nh2022-2023 [...]
Tài liệu họp ngày 31/7/2023

Tài liệu họp ngày 31/7/2023

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: Tài liệu họp 31-07-2023 [...]
Tài liệu họp ngày 23/6/2023

Tài liệu họp ngày 23/6/2023

Lượt xem:

TAI LIEU HOP GIAO BAN NGÀY 23-6-2023 [...]
Dự thảo báo cáo giao ban tuần 24/2023

Dự thảo báo cáo giao ban tuần 24/2023

Lượt xem:

Tải về: DỰ THẢO BÁO CÁO TUẦN 24-2023 [...]
Báo cáo tình hình thực hiện công tác tuần 23 năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tuần 23 năm 2023

Lượt xem:

[...]
Tài liệu họp rút kinh nghiệm

Tài liệu họp rút kinh nghiệm

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: TÀI LIỆU HỌP 01-6-2023 [...]
Trang 2 / 5«12345 »