Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức các đơn vị hành chính trực thuộc Sở GDĐT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 02/4/2021, Sở GDĐT đã tổ chức họp công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức các đơn vị hành chính trực thuộc Sở. Cụ thể như sau:

1. Đ/c Huỳnh Thị Thu Vân được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học Sở GDĐT

2.  Đ/c Vũ Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT.

3. Đ/c Nguyễn Thị Như Quỳnh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học Sở GDĐT.

4. Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học Sở GDĐT.

5. Đ/c Y Việt giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở.

6. Đ/c Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp.

7. Đ/c Nguyễn Đình Vinh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở.

8. Đ/c Hà Thị Hạnh nhận công tác tại Văn phòng Sở GDĐT.

9.  Đ/c Lương Văn Quỳnh nhận công tác tại Văn phòng Sở GDĐT.

10. Đ/c Trần Thị Tố Trâm nhận công tác tại Phòng TCCB Sở GDĐT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH

ThS. Nguyễn Trọng Thắng – Phó Giám đốc Sở GDĐT, trao quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ

Trưởng phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học cho  ThS. Huỳnh Thị Thu Vân

Phó Giám đốc Sở TS. Đoàn Thành Nhân và ThS. Đinh Thị Lan

trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở

ThS. Nguyễn Trọng Thắng – Phó Giám đốc Sở GDĐT, trao quyết định điều động đối với các công chức