Công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 31/8/2023, tại Trường THPT Kon Tum, Trường THPT Lê Lợi và Trường THPT Trường Chinh, Sở GDĐT đã tổ chức công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Duyệt, Hiệu trưởng Trường THPT Kon Tum giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi; đồng chí Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Kon Tum; Đồng chí Bùi Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh. Theo đó thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 31/8/2023.

Tham dự có các Phó Giám đốc Sở Đoàn Thành Nhân và Đinh Thị Lan, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Giáo dục Trung học cùng toàn thể hội đồng sư phạm Trường THPT Kon Tum, Trường THPT Lê Lợi và Trường THPT Trường Chinh.

Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Đoàn Thành Nhân và đồng chí Đinh Thị Lan chúc mừng các đồng chí đã được điều động, bổ nhiệm tại đơn vị mới và tin tưởng với sự nhiệt tình, trách nhiệm và kinh nghiệm trong công tác quản lý, cùng với sự đoàn kết của tập thể sư phạm nhà trường, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Duyệt, Nguyễn Hải Nam, Bùi Văn Minh cảm ơn Lãnh đạo Sở đã tin tưởng và hứa sẽ cùng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp trên giao phó./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM

Đồng chí Đoàn Thành Nhân – Phó Giám đốc Sở GDĐT trao quyết định Bổ nhiệm Đồng chí Nguyễn Ngọc Duyệt giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi

Đồng chí Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở GDĐT trao quyết định Bổ nhiệm Đồng chí Bùi Văn Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh

Đồng chí Đoàn Thành Nhân – Phó Giám đốc Sở GDĐT trao quyết định Bổ nhiệm Đồng chí Nguyễn Hải Nam giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Kon Tum

TM-VD(VP)