Công văn số 5053/CV-BCĐ ngày 11/10/2021 của Ban chỉ đạo PC dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ vùng dịch

Lượt xem:

Đọc bài viết