ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chiều ngày 08 ngày 5 năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối do đồng chí Bùi Thái Trọng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, nội dung của buổi làm việc nắm bắt tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chưc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có đồng chí Phạm Thị Trung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng tham gia thành phần làm việc.

          

Đồng chí Bùi Thái Trọng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Phạm Thị Trung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc GDĐT

phát biểu tại buổi làm việc

          Thay mặt Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Trọng Thắng- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tóm tắt kết quả tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệ nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2022-2025 đến hết năm 2022

                   

Đồng chí Nguyễn Trọng Thắng-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT

trình bày tóm tắt báo cáo

 

Đảng bộ Sở GDĐT là tổ chức cơ sở Đảng với chức năng lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của 2 cơ quan hành chính (Sở GDĐT, Công đoàn ngành Giáo dục) và 2 đơn vị sự nghiệp (Trường Phổ thông DTNT tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum). Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, toàn Đảng bộ đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời tổ chức học tập, phổ biến quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chất lượng kết nạp đảng viên được nâng cao, đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị và trình độ chuyên môn, học vấn; tỷ lệ đảng viên nữ tăng. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày càng nâng cao, trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên nơi làm việc, nơi cư trú và đi nước ngoài được thực hiện chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nâng cao kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đảng, đảng viên. Hoạt động của các đoàn thể đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và đoàn thể cấp trên, triển khai đạt kết quả chương trình công tác đã đề ra; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng và sự đồng thuận trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ chính trị được giao cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục giữ vững và nâng cao.

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Bùi Thái Trọng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ sở GDĐT đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và chỉ ra các khó khăn hạn chế, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy cần quan tâm đến công tác phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, xác định rõ nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận. Đảng ủy tiếp tục triển khai cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; quan tâm chỉ đạo các chi bộ xây dựng được mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc việc xây dựng bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện sau kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

                                 Tác giả bài viết: Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo