Dự thảo Nghị quyết về mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập (Lần 3)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Địa chỉ tiếp nhận góp ý: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Kon Tum. Địa chỉ: Tầng 6 -7, Tòa nhà A , Trung tâm Hành chính, Tổ 8 phường Thống Nhất, TP. Kon Tum. Điện thoại: 0260.3914.325 – Fax: 0260.3862310; Email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn

Ngày bắt đầu: 07/06/2021

Ngày hết hạn: 07/07/2021

Tải dự thảo: Click vào đây