Hỗ trợ đăng phát động thông tin phòng chống dịch covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo trên sóng phát thanh, truyền hình, phương tiện thông tin đại chúng cho toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh được biết.

Nội dung đăng phát động