Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tại năm 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 02/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở GDĐT năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Trương Quang Hà, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở GDĐT

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức đã nghe các báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Sở GDĐT; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024; báo cáo đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Báo cáo Công tác thanh tra nhân dân năm 2023. Hội nghị cũng thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trương Quang Hà, Chánh Văn phòng, Chủ tịch công đoàn cơ quan Sở báo cáo tại Hội nghị

    Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thắng đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở trong năm 2024.

Nhân dịp năm mới xuân Giáp Thìn 2024, Lãnh đạo Sở đã trao tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở GDĐT./.

Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Thắng tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở

Đặng My-Trình Dũng (VP)