HỘI NGHỊ GIAO BAN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, PHỔ THÔNG CÓ HỌC SINH BÁN TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban các trường Phổ thông dân tộc bán trú, Phổ thông có học sinh bán trú. Tham dự Hội nghị có Bà Đinh Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo-chủ trì Hội nghị; Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTrH; đại diện lãnh đạo các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào: phòng KHTC, phòng GDMN-TH. Tham dự tại 10 điểm cầu có 238/238 đại biểu được triệu tập tham dự Hội nghị (đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên phụ trách giáo dục dân tộc; lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách khu nội trú, bán trú của các trường Phổ thông dân tộc bán trú, Phổ thông có học sinh bán trú trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố).

Bà Đinh Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Đinh Thị Lan khẳng định sự ra đời của trường Phổ thông dân tộc bán trú, Phổ thông có học sinh bán trú những năm qua chính là một giải pháp phù hợp cho các địa phương còn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn. Vì vậy. Hội nghị này nhằm chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo của các đơn vị, nêu lên những khó khăn, bất cập trong công tác thực hiện nhiệm vụ của các trường Phổ thông dân tộc bán trú, Phổ thông có học sinh bán trú, trên cơ sở đó, thảo luận, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh các trường Phổ thông dân tộc bán trú, Phổ thông có học sinh bán trú phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ông Nguyễn Đình Vinh, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của các trường Phổ thông dân tộc bán trú, Phổ thông có học sinh bán trú.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo và 05 báo cáo tham luận liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của trường Phổ thông dân tộc bán trú, Phổ thông có học sinh bán trú do đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chia sẻ. Dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đinh Thị Lan và Lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học, Hội nghị đã tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu tại các điểm cầu, các ý kiến tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ dạy và học, giáo dục đặc thù, chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh.

Báo cáo tham luận của các đơn vị được chia sẻ tại điểm cầu

Kết luận Hội nghị, Bà Đinh Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao các đơn vị đã tham mưu và triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Một số trường học đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương duy trì và phát huy tốt mô hình bán trú dân nuôi, tiếng kẻng học tập, góc học tập,… làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các tổ chức và mạnh thường quân ủng hộ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố trong thời gian tới, khắc phục những mặt còn hạn chế và tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục các trường vùng DTTS, trường Phổ thông dân tộc bán trú, Phổ thông có học sinh bán trú; sắp xếp lại hệ thống trường lớp phù hợp; tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc; triển khai có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT; phát huy tác dụng và nâng cao hiệu quả các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh DTTS và cán bộ QLGD, giáo viên, nhân viên công tác tại các trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Tác giả bài viết: Phòng Giáo dục trung học