Hội nghị giao ban Ngành quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chương trình số 04/CTr-SGDĐT ngày 09/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Chương trình Công tác trọng tâm năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sáng ngày 03/7 tại Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban Ngành nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023. Đồng chí Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT Chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: các đồng chí phó Giám đốc Sở: Nguyễn Trọng Thắng, Đinh Thị Lan; đồng chí Nguyễn Thị Ái- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum; lãnh đạo các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX.

Quang cảnh Hội nghị

Sau khi nghe Văn phòng Sở GDĐT thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và các chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2023; báo cáo chuyên đề của các đơn vị và các ý kiến thảo luận, kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở GDĐT kết luận như sau:

Nhìn chung, các đơn vị đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm; thực hiện tốt và cơ bản đảm bảo đúng tiến độ nội dung công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học trong 6 tháng đầu năm 2023. Các hoạt động giáo dục và đào tạo được đổi mới và có hiệu quả như: công tác tuyển sinh năm học 2023-2024, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo sâu sát; tập trung triển khai công tác định hướng phân luồng, tư vấn tuyển sinh; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục được các cấp quản lý chú trọng triển khai; kịp thời hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hè năm 2023 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2023-2024, …

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác duy trì sĩ số học sinh nâng cao chất lượng dạy học ở một số địa phương, một số cơ sở giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu; công tác định hướng phân luồng và hướng nghiệp tuy đã được quan tâm triển khai tuy nhiên chưa đáp ứng mục tiêu đề ra (tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề đạt khoảng 21,9%, đạt 87,6% kế hoạch năm 2023 và đạt 61,2% so với mục tiêu cả giai đoạn); cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số trường chưa đảm bảo cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc bảo mật đề thi trong công tác ra đề thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024; công tác giám sát các khoản thu dịch vụ và các khoản thu khác chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo đúng quy định; chỉ tiêu phát triển đảng viên học sinh chưa đạt; vẫn còn nhiệm vụ trễ hạn so với thời gian quy định; …

Một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo như: Hầu hết các đơn vị không góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và các chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2023; một số đơn vị không tham gia Hội nghị giao ban Ngành theo Giấy Triệu tập số 04/GTT-SGDĐT ngày 30/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (vắng không có lý do); báo cáo, kế hoạch của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, …

Trong thời gian tới các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau:

  1. Về công tác tuyển sinh

– Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở có cấp THCS hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023; công tác lưu trữ hồ sơ phải đảm bảo theo quy định; kịp thời đề xuất mua phôi bằng đảm bảo chính xác số lượng, đồng thời quản lý tốt sổ cấp phát văn bằng cho học sinh.

– Phòng Quản lí chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp bàn giao kết quả tuyển sinh năm học 2023-2024 cho Phòng Giáo dục Trung học để tiếp tục tham mưu các bước tiếp theo.

– Tham mưu Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh và định hướng phân luồng học sinh năm học 2023-2024 (Phòng Quản lí chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì phối hợp phòng Giáo dục Trung học và các đơn vị liên quan tham mưu, hoàn thành trong tháng 9/2023; đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Thắng chỉ đạo).

  1. Về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2023 – 2024

– Căn cứ phạm vi quản lý, Thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu giáo dục (trong đó chú trọng chỉ tiêu chất lượng giáo dục và chỉ tiêu giáo dục dân tộc; chỉ tiêu trường chuẩn – số tiêu chí đạt và chưa đạt của mỗi đơn vị; chỉ tiêu định hướng phân luồng học sinh, …), tổ chức các hội nghị thảo luận có hiệu quả các nguyên nhân của thực trạng và đề xuất các giải pháp đột phá, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian đến.

– Tăng cường quán triệt công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè.

– Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, tạo môi trường “Trường học hạnh phúc” để gây hứng thú, tạo động lực cho học sinh ra lớp.

– Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược nhà trường phải đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, đề xuất giải pháp phù hợp thực tế của đơn vị; không đánh giá chung chung, không nêu được những nét nổi bật của đơn vị. Các nội dung báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo phải đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu của từng báo cáo.

– Về kiểm tra tình hình dạy thêm, học thêm trong hè 2023:

+ Các phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trong phạm vi địa bàn quản lý.

+ Phòng Giáo dục Trung học tham mưu Kế hoạch kiểm tra tình hình dạy thêm, học thêm trong hè 2023, hoàn thành trong tháng 7/2023; đồng chí Phó Giám đốc Đoàn Thành Nhân chỉ đạo.

– Về trang thiết bị dạy học tối thiểu: Các đơn vị rà soát, đề xuất điều chuyển trang thiết bị dạy học tối thiểu chưa sử dụng trong năm học 2023-2024 cho các đơn vị khác, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08/7/2023 (qua phòng Kế hoạch – Tài chính) để tổng hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch điều chỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố linh hoạt điều chuyển thiết bị cho các trường thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là các trường mầm non.

    – Về công tác đào tạo, bồi dưỡng

– Các đơn trị chủ động xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

– Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu đào tạo nâng chuẩn, đào tạo văn bằng 2 của các đơn vị; đồng thời kết nối với các đơn vị đào tạo để mở các lớp bồi dưỡng việc tổ chức dạy học các bộ môn mới.

  1. Về công tác phân luồng, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

– Các đơn vị tăng cường triển khai rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác phân luồng học sinh, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của địa phương, đơn vị; đồng thời kịp thời đề xuất giải pháp tháo các gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung các giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phân luồng học sinh trong thời gian tới.

– Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu, lưu ý việc lấy ý kiến góp ý từ cơ sở để đảm bảo quy trình tham mưu cấp có thẩm quyền.

– Rà soát, tham mưu điều chỉnh để thống nhất chỉ tiêu xóa mù chữ của các đơn vị, địa phương trong các Chương trình, Kế hoạch (Phòng Quản lí chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tham mưu, hoàn thành trong tháng 8/2023; đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Thắng chỉ đạo).

– Tham mưu Hội nghị đánh giá công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, mời Ban Dân tộc và Sở Tài chính tỉnh tham gia Hôi nghị (Phòng Quản lí chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu, hoàn thành trong tháng 8/2023; đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo).

– Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục thường xuyên, đào tạo nghề cho học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đổi mới hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện để thu hút đào tạo nghề cho học sinh trên địa bàn.

                                  Tin và ảnh: Văn phòng Sở