Hội nghị trực tuyến giao ban Ngành quý I năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 31/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban Ngành nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

TS. Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Sở GDĐT có các Phó Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo các đơn vị hành chính thuộc Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục; tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên các huyện.

ThS. Trương Quang Hà – Chánh Văn phòng Sở GDĐT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I năm 2023

  Sau khi nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023; báo cáo chuyên đề của các đơn vị và các ý kiến thảo luận, kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận: Nhìn chung, các đơn vị đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật, các cuộc vận động và các phong trào thi đua; thực hiện tốt và cơ bản đảm bảo đúng tiến độ nội dung công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học trong quý I năm 2023. Các hoạt động giáo dục và đào tạo được đổi mới và có hiệu quả như: tổ chức thành công các hoạt động giáo dục mũi nhọn, năng khiếu; tổ chức thành công các hội thi, kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; công tác định hướng phân luồng, tư vấn tuyển sinh được tập trung triển khai; các mô hình huy động trẻ em, học sinh ra lớp tiếp tục được duy trì; công tác kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ giáo dục được các cấp quản lý chú trọng triển khai; …

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác định hướng phân luồng và hướng nghiệp của một số đơn vị còn hạn chế nhất định. Một số Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên chậm đổi mới các hoạt động giáo dục phổ thông cũng như đào tạo nghề. Công tác duy trì sĩ số của một số địa phương và cơ sở giáo dục còn hạn chế, tình trạng học sinh bỏ học, đi học thiếu chuyên cần còn diễn ra; việc đổi mới dạy học ở một số đơn vị chưa đáp ứng tốt yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số trường chưa đảm bảo cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nguồn vốn giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai còn chậm. Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT chưa đảm bảo nội dung, giải pháp. Vẫn còn nhiệm vụ trễ hạn so với thời gian quy định; …

Giám đốc sở yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, cụ thể như sau:

  1. Về công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024

– Thủ trưởng các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. Tập trung công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 tham gia tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 theo hướng dẫn tại Công văn số 562/SGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phổ cập giáo dục, phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh; triển khai đánh giá toàn diện những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đảm bảo gắn kết các chỉ tiêu, tạo hệ sinh thái giáo dục tích cực.

  1. Về công tác kiểm tra, đánh giá cuối kì và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023; chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2023 – 2024

– Rà soát chỉ tiêu giáo dục do đơn vị mình phụ trách. Tăng cường quán triệt công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè sắp tới.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kì năm học 2022 – 2023 đảm bảo theo quy định. Triển khai tốt việc phê duyệt học bạ của học sinh.

– Bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đảm bảo nội dung ôn tập, giải pháp thực hiện gắn với chỉ tiêu tốt nghiệp.

– Rà soát kĩ các thông tin của học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

– Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tri ân thầy, cô giáo của học sinh cuối cấp đảm bảo tính giáo dục, ý nghĩa, thiết thực.

– Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Sách cũ cho năm học mới” đảm bảo cho học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn đủ sách cho năm học 2023 – 2024.

  1. 3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng

– Các đơn trị xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phân bổ kinh phí thực hiện. Chủ động rà soát, tổng hợp nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

– Phòng Tổ chức cán bộ rà soát các bất cập, khó khăn, vướng mắc và tổng hợp nhu cầu đăng kí thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, nhu cầu đào tạo nâng chuẩn của các đơn vị; đồng thời kết nối với các đơn vị đào tạo để mở các lớp bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp. Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát cử giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng đúng quy định.

  1. Về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

– Các đơn vị chủ động triển khai rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của địa phương, đơn vị; đồng thời đề xuất giải pháp tháo các gỡ khó khăn, vướng mắc. Kịp thời động viên, tuyên dương các mô hình hay, có tính bền vững, đảm bảo duy trì chuyên cần học sinh và nâng cao chất lượng dạy học.

– Phòng Quản lí chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp: Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu hướng dẫn các đơn vị về triển khai kinh phí các lớp xoá mù chữ. Tham mưu chỉ đạo các đơn vị tăng cường mở các lớp thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

VP Sở GDĐT