Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 15/6/2021, Đảng ủy Sở GDĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị khóa XII cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trực thuộc Đảng ủy Sở.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ phòng họp số 1 (điểm cầu chính) của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kết nối với  3 điểm cầu phòng họp số 2 của Sở GDĐT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường PT DTNT tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu chính Sở GDĐT

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính của Sở GDĐT, về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum có đồng chí Nguyễn Quang Thủy – Phó Trưởng ban; về phía Đảng ủy Sở GDĐT có đồng chí Nguyễn Trọng Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở GDĐT và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động trực thuộc Cơ quan Sở. Tại các điểm cầu Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường PT DTNT tỉnh có các đồng chí bí thư chi bộ và toàn thể các cán bộ, đảng viên,viên chức và người lao động trực thuộc các đơn vị quản lý. Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, Hội nghị  được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Quang Thủy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt một số nội dung chính cốt lõi trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triên kinh tế – xã hộỉ 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: Việc trình bày toàn diện, sâu sắc, toàn bộ hệ thống văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động hiểu nội dung các Nghị quyết một cách sâu sắc; đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động ý thức rõ về trách nhiệm của mình trong cụ thể hóa và thực hiện tốt những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ trong công việc thực tế.

Sau Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết trong công việc cụ thể hàng ngày của mình góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT đề ra trong nhiệm kỳ này./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC ĐIỂM CẦU 

HÌNH ẢNH ĐIỂM CẦU CHÍNH PHÒNG HỌP SỐ 1 CỦA SỞ GDĐT

HÌNH ẢNH ĐIỂM CẦU PHÒNG HỌP SỐ 2 CỦA SỞ VÀ CÁC ĐƠN VỊ